25 stycznia 2020 r. godz. 17.00 – Spotkanie autorskie p. Krzysztofa Kanabusa w Centrum Kultury Wilanów

Zapraszamy na spotkanie z p. Krzysztofem Kanabusem, wilanowianinem od pokoleń, autorem nowości wydawniczej: „Wilanowskie Miejsca Pamięci”. Wystąpi Grupa 30+ – zespół etnograficzny.

Miejsce: Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3

Wstęp wolny!

Pokolenia rodów wilanowskich, żyjące współcześnie, a obecne na tym terenie od kilkuset lat, pamiętają już jedynie odchodzący w niepamięć skrawek historii XX wieku. Tym bardziej cenne jest takie przedstawienie „rodzin, czasów i losów”, świadczące o poszanowaniu historii i tradycji, bez których współczesny Wilanów byłby dziś jedną z wielu warszawskich dzielnic.

Krzysztof Kanabus (ur. 1953 r.) o sobie:

Moja rodzina, tak ze strony Mamy Marii, jak i Ojca Franciszka, mieszka w Wilanowie i jego okolicach, od wielu pokoleń. Jak mówią niektórzy, od zawsze. Poświadczają to metryki zachowane w okolicznych kościołach. Urodziłem się w Wilanowie w 1953 r., tu się wychowałem i uczęszczałem do miejscowej szkoły podstawowej. Moją żoną jest Wanda z sąsiedniego Powsinka, koleżanka z lat szkolnych, z którą mamy syna Artura oraz dwóch fajnych wnuków – Jaremę i Jerzego.

Ukończyłem technikum o profilu elektroniczno – mechanicznym.
W zakładzie pracy ( PZL – WZM na ul. Czerniakowskiej ) zakładałem w 1980 r. NSZZ „Solidarność”, pełniąc m.in. funkcję przewodniczącego na wydziale W–50. W czasie stanu wojennego byłem odpowiedzialny za kolportaż prasy i wydawnictw drugiego obiegu.

Interesuję się geografią, ornitologią i historią. Lubię zwiedzać nasz kraj – Polskę, a także łowić ryby. Od kilkunastu lat jestem członkiem zespołu folklorystycznego „Powsinianie” występującego w pięknych strojach wilanowskich, kultywującego miejscową tradycję. Jestem także członkiem Akcji Katolickiej przy parafii św. Anny w Wilanowie.

Od wielu lat, dzielę się swoją wiedzą, pisując artykuły publikowane w „Klimatach Świętej Anny”, „Biuletynie Wilanowskim”, „Wiadomościach Powsińskich”, „Gazecie Wilanowskiej”, a niekiedy i w innych gazetach, także poza granicami kraju.

Jestem również współautorem książki o warszawskich klubach piłkarskich „Kolekcja Klubów – Polonia, Warszawianka, Gwardia”, autorstwa Andrzeja Gowarzewskiego z zespołem.

Przez dwie kadencje od 2006 do 2014 r. dzięki zaufaniu i głosom mieszkańców dzielnicy Wilanów, miałem zaszczyt zasiadać w Radzie Dzielnicy Wilanów. Podczas pierwszej kadencji pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki, a podczas drugiej Przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Dzielnicy Wilanów.

W 2016 r. w uznaniu za ofiarną i owocną służbę Kościołowi Warszawskiemu zostałem uhonorowany przez Metropolitę Warszawskiego księdza Kardynała Kazimierza Nycza „Odznaczeniem za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”.

W 2018 r. Centrum Kultury Wilanów wydało moją książkę zatytułowaną „Plebani wilanowscy. Ich rodziny czasy i losy”, w której opisuję księży zarządzających wilanowską parafią na przestrzeni wieków. Pod koniec 2019 r., niejako pod choinkę, CKW wydało moją kolejną książkę zatytułowaną „Wilanowskie miejsca pamięci”.