11-12.9.2022 r. – Wizytacja Kanoniczna naszej parafii.

Fot. Adam Wieczorek

Wizytację Kanoniczną naszej parafii, przeprowadził Jego Ekscelencja, Ks. Biskup Rafał Markowski.

Fot. Adam Wieczorek

Ks. Biskup przybył do naszej parafii w niedzielę 11.09. br. przed godziną 10.00., aby uczestniczyć w kolejnych mszach św. Po symbolicznym przekazaniu Mu kluczy do kościoła, ks. Biskup został uroczyście wprowadzony do świątyni przez księdza proboszcza w otoczeniu księży i asysty kościelnej udzielając wiernym pokropienia wodą święconą.

Fot. Adam Wieczorek

Św. Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Pastores gregis podkreślił znaczenie wizyty pasterskiej, nazywając ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”. Dlatego Biskup – dodaje papież – „podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy zagadnienia o charakterze administracyjnym innym delegatom, powinien w szczególny sposób zatroszczyć się o spotkania osobiste, poczynając od proboszcza i innych kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas nawiązywać bezpośredni kontakt przede wszystkim z osobami najuboższymi, starszymi i chorymi” (PG 46).

Fot. Adam Wieczorek

Program wizytacji był wypełniony modlitwą, sakramentami i obfitował w liczne spotkania. Ks. Biskup podczas Mszy św. na godz. 10.00 służył parafianom sakramentem pokuty i Eucharystii, po Mszy św. o godz. 11.30. udzielił specjalnego błogosławieństwa rodzinom z małymi dziećmi i spodziewającym się dziecka, a podczas Mszy św. o godz. 18.00. udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. W tym czasie na niebie nad kościołem pojawiła się tęcza. Według biblijnego opisu Bóg postanowił, aby półkolisty wielobarwny łuk był widzialnym znakiem popartej Przymierzem obietnicy Boga, że już nie zgładzi ludzkości: „Rzekł Bóg do Noego: «To jest znak przymierza, które zawarłem między Mną a wszystkimi istotami, jakie są na ziemi»” (Rdz 9,17).

 Fot. Hubert Deptuła

W niedzielę ks. Biskup Markowski spotkał się z Radą Parafialną i Liderami zespołów parafialnych, a w poniedziałek, 12 września, spotkał się z Zarządem i Gronem pedagogicznym szkoły podstawowej im. Victorii Wiedeńskiej, odwiedził Dom Generalny sióstr Pasjonistek oraz przeprowadził wizytację kancelarii parafialnej.

Fot. Adam Wieczorek

Na zakończenie wizytacji, w liturgiczne wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi, ks. Biskup przewodniczył uroczystej Mszy św. o godz. 18.00 z okazji 339. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej, w czasie której modliliśmy się za parafian i wszystkich mieszkańców Wilanowa. W uroczystości wzięli udział wierni, kapłani z dekanatu oraz przedstawiciele władz Dzielnicy Wilanów. Pięknie śpiewał Chór „Sanctae Annae” przy akompaniamencie muzyków z „Cameraty Wilanowskiej”.

Fot. Elżbieta Wrotek

Protokół z Wizytacji Kanonicznej zostanie przesłany na ręce księdze proboszcza.