Zaproszenie do Bractwa Adoracyjnego

Trwają zapisy do Bractwa Adoracyjnego i można dołączyć do osób już adorujących w środę, czwartek i piątek zwłaszcza w ciągu dnia lub zadeklarować swoją gotowość do adorowania we wtorek, w określonej przez siebie godzinie.

Głównym celem Bractwa Adoracyjnego jest kult Najświętszego Sakramentu. W ramach tego kultu każdy członek Bractwa trwa na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem przez jedną lub więcej godzin w tygodniu. Wybrana godzina adoracji jest czasem osobistego spotkania z Chrystusem Eucharystycznym w ciszy.

Jak do tej pory adoracja odbywa się w środę w godz. od 7.30 do 21.00, w czwartek w godz. 7.30 do 24.00 oraz w piątek od godz. 7.30 do 19.00. Naszym pragnieniem docelowym jest aby Adoracja trwała nieustannie. Obecnie pragniemy uruchomić adorację we wtorek.

Chętnych do podjęcia adoracji prosimy o wypełnienie deklaracji, które są wyłożone na stoliku w kościele. Wypełnione deklaracje należy wrzucić do skrzynki na stoliku przed kaplicą św. Anny. Zgłoszenia można także wysyłać na także na adres e-mailowy adoracja.wilanow@gmail.com

W wiadomości e-mail prosimy zawrzeć następujące dane: imię i nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego, rok urodzenia, proponowany dzień tygodnia oraz godzina adoracji. Przyjęcie każdego zgłoszenia będzie potwierdzone telefonicznie przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie adoracji.

Jezus zapewne czeka na każdego z nas i pragnie pogłębiania naszych osobistych relacji z Nim, pragnie naszej bliskości, chce nas mieć na wyłączność. Niech rodzą się w nas też takie pragnienia, które zaowocują….

Tymczasem, osoby zainteresowane i członków Bractwa zapraszamy w przyszły czwartek 18.06 na mszę Bractwa o 18.00.

Anna Saczuk, Superior Bractwa