Komentarz na XXVIII Niedzielę Zwykłą – 10 października 2021 rok

„Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Takie pytanie pada dziś z ust pewnego człowieka. Patrząc na współczesny świat, dzisiejszego człowieka możemy powiedzieć, że zadawanie sobie, innym takiego pytania to już bardzo wiele. Ile osób na świecie, w Polsce zadaje sobie takie pytanie?

Ale ten człowiek idzie jeszcze dalej. Okazuje się, że przestrzega on przykazań Bożych, wszystkich (współczesny człowiek ma tendencję do wybiórczego traktowana przykazań) i to od wczesnej młodości ( współczesny człowiek mówi, że ma jeszcze ma na to czas).

Jezus spogląda na niego z miłością potwierdzając, że idzie dobrą drogą. Jednocześnie wskazuje, że brakuje mu jeszcze jednego: „sprzedaj wszystko i chodź za Mną”.

A nam czego jeszcze brakuje, by osiągnąć życie wieczne?

Ks. Tomasz Lis