Komentarz na XXI Niedzielę zwykłą – 27 sierpnia 2023 r.

Kim jest Jezus? Na to pytanie możemy udzielić bardzo różnych odpowiedzi. Szczególnie powielając sądy i przekonania innych osób. Bardzo łatwo wtedy przedstawić Jezusa, na podstawie zasłyszanych stereotypów, półprawd i uproszczeń. Dlatego zanim Jezus postawi Apostołom pytanie: Za kogo Mnie uważacie? najpierw zapyta: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Pokazuje w ten sposób, że prawdę o Nim można poznać tylko w osobistym spotkaniu. To tutaj rodzi się dojrzała wiara, która prowadzi do odkrycia w Jezusie Mesjasza, Zbawiciela i Mistrza. Zatem bądźmy gotowi powtórzyć całego serca, umysłu i woli, za Piotrem: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego! Ty wiesz najlepiej co jest dla mnie dobre. Więc prowadź mnie Boże, abym stał się Opoką, na której będziesz mógł budować z mojej codzienności swój Kościół.

Ks. Maciej Czapliński