Komentarz na XIV Niedzielę Zwykłą – 4 lipca 2021 rok

Katecheza papieża Fanciszka na temat Eucharystii.

Zwróćmy uwagę na dwie kwestie: Pierwsza – to lekceważący stosunek do Jezusa, druga – to niewielka liczba uzdrowionych. Łatwo możemy domyślić się, że obie są ze sobą ściśle powiązane. Nasuwa się zatem pytanie: Czy sugerowany przez Jezusa brak wiary („Dziwił się też ich niedowiarstwu”), może ograniczyć miłosierne działanie Boga? Odpowiedź jest oczywista: człowiek w żaden sposób nie jest w stanie Panu Bogu ani czegokolwiek dodać, ani ująć. To natomiast co może człowiek, i co bardzo często robi, to zamknięcie się na działanie Łaski Bożej.

Tak właśnie stało się z tymi wszystkimi mieszkańcami rodzinnego miasta Jezusa, którym nie było dane doświadczyć Jego miłosierdzia.

Ks. Dr Waldemar R. Macko