Komentarz na Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa – 26 grudnia 2021 r.

Bóg stając się człowiekiem wybrał Świętą Rodzinę na miejsce swojego wzrostu i przygotowania do podjęcia zbawczej misji. Jezus większą część życia spędził pośród swoich bliskich. W ten sposób ukazał rodzinę jako miejsce naszego rozwoju i uświęcenia. W rodzinie mamy nauczyć się przebywać w sprawach Bożych, czyli w tym do czego mnie On powołuje. Pomagają mi w tym inni ludzie, zwłaszcza moi bliscy. To oni uczą mnie miłości, którą jest drogą każdego powołania.

Przyjąć innych ze względu na Boga to zadanie, do którego On nas nie tylko wzywa ale również, do którego nas uzdalnia. Dzięki łasce jesteśmy w stanie przekroczyć naszą niezdolność kochania. Poszukujmy zatem Boga, w drugim człowieku, bo tam pozwala się On odnaleźć.

Ks. Maciej Czapliński