Komentarz na Niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – 27 grudnia 2020 rok

Głębia i autentyzm wiary ukazuje się w zaufaniu, jakie pokładam w drugim. W relacji z Bogiem jestem wezwany do zawierzenia, które przekracza moją zdolność pełnego zrozumienia i kontroli rzeczywistości, drogi na którą zaprasza mnie Pan Bóg. Ta postawia wiary, kształtuje się w chwilach naszych decyzji, w których nie musimy posiadać do razu wszystkich informacji o przyszłości.

Boże drogi zawsze nikną w mroku tajemnicy Bożych planów, które po ludzku nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć. Za nimi jednak zawsze stoi Miłość, którą Bóg ofiarowuje nam w tej bliskości do jakiej nas zaprasza. Tylko na tej drodze zaufania, możemy odnaleźć wielkość, jaką Bóg chce objawić w naszym życiu. To droga Abrahama, Proroków, samej Maryi, ale też i moja.

Ks. Maciej Czapliński