Bierzmowanie w naszej parafii

We środę 23 maja młodzież z naszej parafii przyjmie sakrament Bierzmowania przez posługę Ks. Biskupa Rafała Markowskiego.

Zechciejmy podjąć modlitwę w intencji konkretnej osoby przygotowującej się do Bierzmowania. Na stoliku przy wyjściu z kościoła można wylosować wizytówkę z imieniem kandydata.

Modlimy się dowolną modlitwą, do dnia bierzmowania, o doświadczenie Bożej Miłości, żywą wiarę, bliską więź z Jezusem Chrystusem, otwarcie się na Ducha Świętego i przyjęcie Go.

Za podjęcie modlitwy dziękujemy w imieniu kandydatów.

Pierwsza Komunia św. w naszej Parafii

Pierwsza Komunia święta dzieci z naszej parafii oraz ze szkół znajdujących się na terenie parafii odbędzie się w następujących terminach:

sobota 12 maja 2018 roku

grupa I na Mszy św. o godz. 13.00

niedziela 13 maja 2018 roku

grupa III na Mszy św. o godz. 11.00

sobota 19 maja 2018 roku

grupa II na Mszy św. o godz. 13.00

niedziela 20 maja 2018 roku

grupa IV na Mszy św. o godz. 11.00

grupa V na Mszy św. o godz. 13.00.