Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca zaprasza młodzież na spotkania we środy o godz. 19.00 do dzwonnicy.

Wspólnota jednoczy się wokół Jezusa Chrystusa Jedynego Zbawiciela i Pana, który jest Oblubieńcem Kościoła i naszym Przyjacielem. To On objawia nam Miłość Boga Ojca, zaprasza do budowania Królestwa Bożego i posyła by iść na cały świat i czynić Mu uczniów z wszystkich narodów.

Wpisujemy się w nurt wspólnot nowej ewangelizacji. Pragniemy umacniać wierzących i poszukiwać tych, którzy porzucili praktyki wiary, prowadząc ich na nowo do Jezusa. Poniżej świadectwo jednego z członków wspólnoty.

Mam na imię Grzesiek. Na spotkania wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca przy parafii Świętej Anny w Wilanowie przychodzę od niespełna roku. Razem z moją Narzeczoną przyjeżdżamy tu z północnej części Warszawy.

Te spotkania bardzo dużo mi dają. Wiem, że dzięki nim moja relacja z Panem Bogiem pogłębiła się, stałem się bardziej otwarty na działanie Boga i Jego Łaski. Mam wiele ciekawych przemyśleń i spostrzeżeń, gdy słyszę jak inni uczestnicy wspólnoty w wolności dzielą się swoim świadectwem i doświadczeniem Boga w czasie każdego tygodnia formacji. W każdym tygodniu mamy możliwość medytacji Słowa Bożego. Dzięki nim i ludziom, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami, mogę rozwijać swoją wiarę i ubogacać swoje życie.
Gorąco zachęcam do przyjścia na spotkania wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca. Spotkania odbywają się w środy o godzinie 19.00 w dzwonnicy.

Grzesiek