Wspólnota „Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Miłosiernej”

Wspólnota „Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Miłosiernej” pod patronatem św. siostry Faustyny

Wspólnota powstała 8 grudnia 2015 r. w dniu ogłoszenia przez Ojca Świętego Franciszka – Roku Miłosierdzia.

*Charyzmatem wspólnoty – jest szerzenie miłosierdzia Bożego oraz modlitwa wypraszająca Boże miłosierdzie dla nas i świata całego.

*Miłosierdzie świadczymy przez:  

a) czyny np. jałmużna, post, działania publiczne na rzecz realizacji charyzmatu wspólnoty,   

b) słowa np. wsparcie, pocieszenie, umocnienie, rady itd.                                                                    

c) modlitwę: za Ojczyznę, Polaków, parafię,kościół w Polsce i na świecie, ofiary konfliktów,   nasze rodziny itd.

*Istotą tego charyzmatu:  jest całkowita ufność wobec Jezusa by każdego człowieka doprowadzić do dojrzałości w wierze i wiecznego zbawienia, a także całkowita ufność Matce Najświętszej, jako naszej Matce i Królowej, wszechpośredniczce łask, prowadzącej nas do swojego Boskiego Syna.

Wspólnota nieustannie prosi o łaskę otwarcia się współczesnego świata na Boże Miłosierdzie.

*Pan Jezus powiedział do św. Faustyny: „Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask udzielać pragnę duszom, które ufają mojemu miłosierdziu” (Dz 687) Miłosierdzia potrzebujemy wszyscy i na nasze zmęczenie Pan Jezus odpowiada „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dokąd nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Mojego” (Dz 300).  

„Powiedz córko moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym” (Dz 1074)W Dzienniczku czytamy „O trzeciej godzinie błagaj mojego Miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników…Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata” (Dz 1320) Odmawiajcie Koronkę do miłosierdzia Bożego…

*Papież Jan Paweł II już na poczatku swojego pontyfikatu, 30 listopada 1980 roku, wydal Encyklikę „Dives in misericordia”, był to pierwszy w historii  Kościoła papieski dokument tej rangi w całości poświęcony tematyce miłosierdzia Bożego i ludzkiego. Ojciec święty  Jan Paweł II z całą mocą przypominał, że podstawowym prawem i powinnością całego Kościoła jest wyznawanie, głoszenie  i czynienie miłosierdzia oraz odwoływanie się w modlitwie do miłosierdzia Boga.

*Sprawy organizacyjne –  zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy i zanurzenia ważnych spraw w Miłosierdziu Bożym, w każdy poniedziałek po Mszy świętej na godz. 18.00 ( Dzwonnica).  Raz w miesiącu spotykamy się w kościele św. Anny na wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz dr  Waldemar Macko.

Spotkania mają charakter modlitewno – formacyjny w oparciu o Słowo Boże i Tajemnice Miłosierdzia Bożego spisane pod dyktando Pana Jezusa przez świętą siostrę Faustynę Kowalską  w Dzienniczku.

Serdecznie zapraszamy!