Przygotowania do zawarcia związku małżeńskiego w parafii pw. św. Anny w Wilanowie

Ze względu na awarię systemu komputerowego obsługującego parafię, prosimy osoby, które między 15 stycznia a 23 lutego br., rezerwowały termin ślubu o kontakt z kancelarią parafialną.

 1. Uzgodnienie terminu ślubu w kancelarii parafialnej.
 2. Spisanie protokołu przedślubnego w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.
 3. Wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych w parafiach obydwojga narzeczonych (na podstawie skierowań wystawionych w parafii spisującej protokół).
 4. Dostarczenie do parafii św. Anny w Wilanowie licencji wystawionej przez parafię, gdzie spisano protokół przedślubny (dotyczy osób spisujących protokół w innej parafii).
 5. Spisanie aktu małżeństwa w parafii św. Anny w Wilanowie (na 3 tygodnie przed planowanym ślubem).

Dokumenty do skompletowania:

Do spisania protokołu (punkt 2):

 • świadectwo chrztu (ważne tylko 3 miesiące), z informacją dotyczącą sakramentu bierzmowania i adnotacją „do ślubu kościelnego”,
 • świadectwo bierzmowania (jeśli na świadectwie chrztu nie ma adnotacja o przyjęciu bierzmowania),
 • zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich i spotkaniach w poradni rodzinnej.

Do spisania aktu małżeństwa (punkt 5):

 • zaświadczenia z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (ważne tylko 3 miesiące) (dotyczy ślubów konkordatowych),
 • akt ślubu cywilnego z USC (dotyczy osób nie zawierających ślubu konkordatowego),
 • dane świadków (imię/imiona, nazwisko, wiek, adres),
 • dowody osobiste narzeczonych.

(Prosimy o zwrócenie uwagi czy dane personalne w akcie urodzenia z USC/dowodzie osobistym są identyczne z danymi na świadectwie chrztu. Jeśli nie, to prosimy o podjęcie stosownych kroków w parafii chrztu w celu ich uzgodnienia).