Przygotowania do zawarcia związku małżeńskiego w parafii św. Anny w Wilanowie

 1. Uzgodnienie terminu ślubu w kancelarii parafialnej.
 2. Spisanie protokołu przedślubnego w parafii św. Anny – ze skierowaniem z własnej parafii (substytucja) lub spisanie protokołu w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (na ok. 3 miesiące do daty ślubu),
 3. Wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych w parafiach obydwojga narzeczonych (na podstawie skierowań wystawionych w parafii spisującej protokół).
 4. Dostarczenie do parafii św. Anny w Wilanowie licencji wystawionej przez parafię, gdzie spisano protokół przedślubny (dotyczy osób spisujących protokół w innej parafii).
 5. Spisanie aktu małżeństwa w parafii św. Anny w Wilanowie (na ok. 3 tygodnie przed planowanym ślubem).

Dokumenty do skompletowania:

Do spisania protokołu (punkt 2):

 • świadectwo chrztu (ważne 6 miesięcy do daty ślubu), z informacją dotyczącą sakramentu bierzmowania i adnotacją „do ślubu kościelnego”,
 • świadectwo bierzmowania (jeśli na świadectwie chrztu nie ma adnotacja o przyjęciu bierzmowania),
 • zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich i spotkaniach w poradni rodzinnej (stosowne informacje dostępne na stronie http://www.duszpasterstworodzin.pl/). Zapisy do poradni rodzinnej  w naszej parafii (dla osób z parafii i par biorących ślub w parafii) odbywają się drogą elektroniczną –  poradnia.wilanow@wp.pl

Do spisania aktu małżeństwa (punkt 5):

 • zaświadczenia z USC o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 6 miesięcy) – dotyczy ślubów konkordatowych,
 • akt ślubu cywilnego z USC (dotyczy osób niezawierających ślubu konkordatowego),
 • dane świadków (imię/imiona, nazwisko, wiek, adres),
 • dowody osobiste narzeczonych.

(Prosimy o zwrócenie uwagi czy dane personalne w akcie urodzenia z USC/dowodzie osobistym są identyczne z danymi na świadectwie chrztu. Jeśli nie, to prosimy o podjęcie stosownych kroków w parafii chrztu w celu ich uzgodnienia).