Kandydaci do bierzmowania

Sakrament bierzmowania jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości, dzięki niemu wierni ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego oraz zobowiązują się, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i czynem oraz do jej obrony (por. KK 11). Dlatego wymaga się, by człowiek przyjmujący ten sakrament był odpowiednio przygotowany do podjęcia wynikającej z niego odpowiedzialności.