Informacje chrzecielne

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od  grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.
(Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298)

Właściwym miejscem przygotowania do Chrztu dziecka i jego sprawowania jest własna parafia. Chrzest dzieci odbywa się w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców. Na Chrzest w innym kościele parafialnym, jeśli istnieje słuszna przyczyna, należy uzyskać zgodę proboszcza parafii zamieszkania.
(IV Synod Warszawski, Statuty 242-243 nn)

 1. Chrzty odbywają się w każdą sobotę, na Mszy Świętej o godz. 12:00.

 2. Dziecko do Chrztu Świętego zgłaszają rodzice w kancelarii parafialnej, na około 3 tygodnie
  przed planowanym chrztem.

  Wymagane dokumenty:
  – odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
  – świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
  – dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i adres),
  – pisemna zgoda swojego proboszcza na chrzest w parafii św. Anny w Wilanowie (dotyczy rodziców
  nie mieszkających na terenie naszej parafii).

 3. Wymagania stawiane rodzicom chrzestnym:
  – wierzący i praktykujący katolicy (zaświadczenie religijności od swojego proboszcza),
  – ukończony 16 rok życia,
  – przyjęty Sakrament Bierzmowania.

 4. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w jednym spotkaniu przed chrztem dziecka.
  Spotkania odbywają się w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 19:00. (terminy spotkań >>>)

 5. W dniu chrztu rodzice i chrzestni przychodzą do zakrystii (15 minut wcześniej), w celu złożenia podpisów, przedłożenia kartek od spowiedzi i zaświadczeń religijności chrzestnych.

Rodzice powinni przygotować dla dziecka białą szatę i świecę. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na  to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania. W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.