Tygodnik parafialny - ISSN 2080-0010


BIBLIOTEKA

Zamieszczone w bibliotece książki elektroniczne, tzw e-booki w formacie PDF, są do pobrania za darmo.
Czytać je można w komputerze lub we wszelkiego rodzaju tabletach (iPad, Kindle etc.)


W bibliotece dostępne są obecnie następujące działy:
- Religia / dokumenty kościoła > - Literatura piękna > - Reprinty > -

DOKUMENTY KOŚCIOŁA
Papież Leon XIII
Leon XIII
Encyklika
Immortale Dei
(1885-11-01)
O ustroju państwa chrześcijańskiego


CZYTAJ >>>
Papież św. Pius X
św. Pius X
Encyklika
Pascendi dominici gregis

- o błędach modernizmu
Jest to dla naszych czasów jeden z najważniejszych dokumentów Magisterium Kościoła, ponieważ jednocześnie potępia herezję modernizmu i uczy nas rozpoznawać modernistyczną doktrynę.
To encyklika, którą należy dogłębnie studiować, tzn. powinno się ją czytać niespiesznie i uważnie. Charakterystyka modernistycznych błędów przedstawiona przez Ojca Świętego ma w naszych czasach niezwykle ważne znaczenie, gdyż pomimo jego ostrzeżeń i potępień modernistyczna herezja nie znikła.

CZYTAJ >>>
Papież Pius XI
Pius XI
Encyklika
Casti Connubi

- o małżeństwie chrześcijańskimCZYTAJ >>>

Pius XI
Encyklika
Divini Redemptoris

- o bezbożnym komunizmieCZYTAJ >>>
Papież Paweł VI
Paweł VI
Encyklika
Humanae Vitae

- o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego


CZYTAJ >>>
Papież Jan Paweł II
Jan Paweł II
Encyklika
Redemptor Hominis

- Odkupiciel człowiekaCZYTAJ >>>

Jan Paweł II
Encyklika
Dives in Misericordia

- Bogaty w miłosierdziu swoim BógCZYTAJ >>>

Jan Paweł II
List
Do artystów

- wersja wielojęzycznaCZYTAJ >>>

Jan Paweł II
List apostolski
Il rapido sviluppo

- Do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu


CZYTAJ >>>

Jan Paweł II
Pamięć i tożsamość
- Rozmowy na przełomie tysiącleci


W 1993 roku w Castel Gandolfo doszło do spotkania Jana Pawła II z księdzem Józefem Tischnerem i Krzysztofem Michalskim, filozofami i założycielami Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu.
Naukowcy odbyli z papieżem szereg rozmów, których głównym tematem była analiza dwóch systemów, które wpłynęły na kształtowanie się dziejów XX wieku – nazizmu i komunizmu.
Rozmowy te zostały wówczas spisane i zainspirowały papieża do napisania książki, w której zawarł refleksje nad obecnymi zjawiskami, odnosząc je do czasów minionych.
Swoje przemyślenia wzbogacił o takie zagadnienia jak: ojczyzna, patriotyzm, wolność, demokracja, uznając, że są one niezwykle ważne dla dalszych losów ludzkości, wkraczającej w trzecie tysiąclecie.


CZYTAJ >>>
Papież Benedykt XVI
Benedykt XVI
Encyklika
[1]
Deus Caritas Est
CZYTAJ >>>

Benedykt XVI
Encyklika
[2]


Spe Salvi

CZYTAJ >>>


Benedykt XVI
Encyklika
[3]
Caritas in Veritate

CZYTAJ >>>

Benedykt XVI
List Apostolski
MOTU PROPRIO
PORTA FIDEI
ogłaszający Rok Wiary


CZYTAJ >>>
Benedykt XVI
List Apostolski
MOTU PROPRIO
SUMMORUM PONTIFICU


Kościół od ponad tysiąca lat sprawował Mszę św. w rycie zwanym Mszą św. Piusa V. Ryt ów przyniósł jedność wiary i stał się jednolitym i jednakowym sposobem wyrażania uwielbienia Pana Boga, uobecniając na ołtarzu w sposób bezkrwawy Ofiarę Krzyżową. Nasza katolicka wiara uczy nas, że Msza św. jest Ofiarą Krzyżową. Odwieczny, klasyczny ryt pielęgnuje świętość ciszy, kontemplację i co więcej, jednocześnie uobecnia w pięknie bogactwa liturgii Pana Jezusa Chrystusa, Jego zwycięstwo nad śmiercią i grzechem.
Dlatego właśnie Ojciec Święty daje w darze Kościołowi Świętemu, nie w sposób obligatoryjny, lecz na zasadzie dobrowolniej, skarb dawnego rytu, poprzez który Kościół może się uświęcać. W całym swoim bogactwie liturgicznym, całym bogactwie duchowym, we wszystkich modlitwach, tak doskonale zachowanych na przestrzeni wieków, wszystko to jest ofiarowane dziś przez Rzym wszystkim, jako dar dla wszystkich.
Kardynał Dario Castrillon Hoyos
- Przewodniczący Papieskiej
Komisji „Ecclesia Dei”.

CZYTAJ >>>
Papież Franciszek
Ojciec Święty Franciszek
HOMILIA
wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej
w intencji Kościoła na zakończenie konklawe
w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r.


CZYTAJ >>>
Św. Franciszek, Św. Klara
Św. Franciszek, Św.Klara z Asyżu
Pisma

CZYTAJ >>>


LITERATURA PIĘKNA
Początki piśmiennictwa
w Polsce
Bogurodzica
Poezja polskiego średniowiecza
VIII-XV w.
CZYTAJ >>>
Jan Kochanowski
Jan Kochanowski
Treny

CZYTAJ >>>
Piotr Skarga
Piotr Skarga
Kazania sejmowe

CZYTAJ >>>

Piotr Skarga
Żywot Świętej Salomei

CZYTAJ >>>
Adam Mickiewicz
Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz

CZYTAJ >>>

Adam Mickiewicz
Ballady i Romanse

CZYTAJ >>>

Adam Mickiewicz
Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego

CZYTAJ >>>
Juliusz Słowacki
Juliusz Słowacki
Wiersze

CZYTAJ >>>
Cyprian Kamil Norwid
Cyprian Kamil Norwid
Poezje liryczne

CZYTAJ >>>
Henryk Sienkiewicz
Henryk Sienkiewicz
Quo Vadis

CZYTAJ >>>
Wncenty Pol
Wincenty Pol
Pieśń o ziemi naszaj

CZYTAJ >>>
Adam Asnyk
Adam Asnyk (El...y)
Poezje

CZYTAJ >>>


REPRINTY
Przedwojenne Wilno

Bułhak, J
Album Ostrobramskie
Reprint na podstawie wydania Księgarni Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego,
Wilno 1927.
Fotografie prof. J.Bułhaka,
tekst prof. M.Limanowskiego.)


CZYTAJ >>>