Informacje przedślubne

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
(Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 379)

Ustalić w parafii termin ślubu (w niektórych parafiach nawet na kilka miesięcy wcześniej).

Odbyć konferencje lub rekolekcje przedmałżeńskie oraz 3 spotkania w poradni rodzinnej.

Trzy miesiące przed terminem ślubu narzeczeni powinni zgłosić się do jednej ze swoich parafii z aktualnymi (ważnymi tylko trzy miesiące) odpisami aktu chrztu* – w celu spisania protokółu przedślubnego i wygłoszenia zapowiedzi.

* Prosimy sprawdzić zgodność świadectwa chrztu z danymi z aktu urodzenia (szczególnie ilość imion, imiona rodziców). Jeśli są rozbieżności – poprawki w akcie chrztu dokonuje parafia chrztu na postawie aktu urodzenia z USC.

Odbyć spowiedź przedślubną (pierwsza – po spisaniu protokółu przedślubnego, druga – przed ślubem).

Jeżeli jest zawierane małżeństwo „konkordatowe” – należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego (nie wcześniej jak trzy miesiące przed terminem ślubu) w celu otrzymania zaświadczenia o stanie wolnym.
Zaświadczenia te są ważne tylko 3 miesiące.

Po wygłoszeniu zapowiedzi należy – z zaświadczeniem o wygłoszeniu zapowiedzi i z zaświadczeniami z USC oraz danymi świadków (imię, nazwisko, wiek, adres) zgłosić się ponownie w parafii, gdzie spisano protokół przedślubny, w celu spisania Aktu Ślubu i uzgodnienia szczegółów ceremonii ślubnej.
Świadkiem na ślubie może być każda osoba, która jest pełnoletnia.

Jeżeli ślub ma się odbyć w kościele poza własną parafią narzeczonych, należy uzyskać – w kancelarii, gdzie sporządzony był protokół przedślubny – licencję* upoważniającą do pobłogosławienia małżeństwa w wybranym przez narzeczonych kościele.

* Dane z obu dokumentów (licencji i zaświadczeń o stanie wolnym) muszą być identyczne.