Komentarz na XXVII Niedzielę Zwykłą – 3 października 2021 rok

Zamysł, plan Boga wobec człowieka i odpowiedź człowieka na ten plan poruszane są w dzisiejszych czytaniach.

Jaki jest ów zamysł? Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”. Tą odpowiednią dla niego pomocą, co sam potwierdza mężczyzna, jest niewiasta. Bóg w swej miłości do człowieka powołuje go do małżeńskiej wspólnoty życia i wzywa, by byli obrazem Jego Bożej miłości i kierowali się jej prawami.

Jaka jest odpowiedź człowieka? Bywa różna. I pełna wierności i pełna przewrotności. Pan Jezus przestrzega małżonków przed przewrotnością i wzywa do wierności pierwotnemu zamysłowi Boga: „Co więc Bóg złączył , tego człowiek niech nie rozdziela”.

Otoczmy małżonków modlitwą, by sprostali temu pięknemu acz trudnemu zadaniu.

Ks. Tomasz Lis