Poradnia Rodzinna


Poradnia rodzinna dedykowana jest parafianom oraz parom biorącym ślub w parafii pw. św. Anny w Wilanowie.

Spotkania odbywają się w soboty rano w Wieży.

Zgłoszenia mailowe należy kierować na adres: poradnia.wilanow@wp.pl

W treści wiadomości prosimy wpisywać następujące informacje:

imiona i nazwiska narzeczonych,

nazwy parafii zamieszkania,

data i miejsce ślubu;

jeden numer telefonu do kontaktu.