Bierzmowanie w naszej parafii


We środę 23 maja młodzież z naszej parafii przyjmie sakrament Bierzmowania przez posługę Ks. Biskupa Rafała Markowskiego.

Zechciejmy podjąć modlitwę w intencji konkretnej osoby przygotowującej się do Bierzmowania. Na stoliku przy wyjściu z kościoła można wylosować wizytówkę z imieniem kandydata.

Modlimy się dowolną modlitwą, do dnia bierzmowania, o doświadczenie Bożej Miłości, żywą wiarę, bliską więź z Jezusem Chrystusem, otwarcie się na Ducha Świętego i przyjęcie Go.

Za podjęcie modlitwy dziękujemy w imieniu kandydatów.