Komentarz na II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim - Uroczystość Objawienia Pańskiego - 06 stycznia 2019 roku


Dzisiejszą uroczystość zwyczajowo nazywamy Uroczystością Trzech Króli. Stąd mamy zwyczaj mówić o trzech królach, którzy przybyli złożyć hołd Panu Jezusowi. Tymczasem Biblia mówi o „mędrcach ze Wschodu” (Mt 2,1). Ta różnica między tradycyjnym ujęciem a szczegółowym określeniem, jakim posługuje się Pismo Święte, ukazuje nam inny wymiar dzisiejszego święta. Mędrzec bowiem to człowiek, który uważnie obserwuje otaczający go świat oraz ludzi i zadaje sobie najważniejsze pytanie – pytanie o sens. Po co istnieje świat? Po co istnieje człowiek? Jaki jest cel jego istnienia i jak go osiągnąć? Na tym polega poszukiwanie mądrości.

Domyślamy się, że ci mędrcy zadawali sobie te pytania przez całe życie. I pewnego dnia dostają odpowiedź na to pytanie: wyjaśnienie sensu tego świata i życia człowieka znajdziecie w żłóbku w Betlejem – tam narodził się Ten, który to objawi. I dlatego idą oddać hołd Jezusowi. Wszystkie mądrości świata kłaniają się przed Jezusem Chrystusem i uznają w nim króla. I to jest treść dzisiejszego święta. Jezus Chrystus i Jego Ewangelia są szczytem mądrości i w nich należy szukać wyjaśnienia sensu świata i naszego życia.

ks. dr Maciej Raczyński-Rożek