KOMENTARZ NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA XII Niedziela Zwykła - 25 czerwca 2017 r.


"Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle." - mówi nam Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii.
Żyjemy w czasach kulturowego prymatu ciała nad duszą (co jest wprost odwrotne do klimatu wieków średnich), przesadnej troski o ciało, niemal kultu ciała. Uroda, modny-markowy ubiór, kosmetyki, zabiegi kosmetyczne i operacje plastyczne. Dla niejednej osoby zdrowie ciała, zewnętrzny wygląd stają się najważniejsze. I wtedy już brakuje serca dla spraw duszy, czyli spraw Bożych. A stąd niedaleko do bardziej "mieć" niż "być". Dopiero wstrząsające zdarzenia (poważna choroba, śmierć ukochanej osoby) przywracają właściwą hierarchię wartości. Ale Bóg - Miłosierna Miłość - nie chce nas prowadzić lękiem. On niezachwianie czeka, aż Mu uwierzymy. I podejmiemy współpracę z Jego łaską nad swoim sumieniem, aby przywrócić ów prymat "być" nad "mieć". Aby doświadczyć szczęścia dziecka Bożego. Jak doświadczali go i doświadczają prawdziwi świadkowie wiary, męczennicy i wyznawcy - którzy nas wiernością swoją zawstydzają. Ale oni jasno widzieli cel - życie wieczne. I temu celowi podporządkowali wszystko.  Kochani, nie zdrowie najważniejsze, lecz zdrowie duszy najważniejsze!
NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI!

Ks. Robert Mikos