Komentarz na VIII Niedzielę Zwykłą, Uroczystość Najświętszej Trójcy - 27 maja 2018 roku


Każdego dnia wyznajemy naszą wiarę w Trójcę Świętą kreśląc na naszym ciele znak krzyża i łącząc go ze słowami: ,,W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. W ten sposób powierzamy się Bogu żyjącemu, przypominając sobie jednocześnie, że nasze ciało jest świątynią Jego obecności.

W momencie chrztu świętego, w imię Trójcy Najświętszej zostaliśmy zaproszeni do wspólnoty życia Bożego. Ojciec dał nam życie przez dar stworzenia, Syn przywrócił nam życie w dziele odkupienia, a Duch Święty je uświęca. Zostaliśmy powołani, by stale być z Trójcą Świętą, która bez przerwy chce się nam objawiać, udzielając nam życia, które ma w sobie.

W dzisiejszą niedzielę słuchamy w Ewangelii nakazu misyjnego: ,,Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Poznawszy Boga jesteśmy bowiem zaproszeni, by stopniowo i konsekwentnie mówić o Nim światu.

Ks. dr Michał Dubicki