Komentarz na Niedzielę Palmową - 25 marca 2018 roku


Liturgia Słowa Niedzieli Palmowej koncentruje naszą uwagę na osobie Jezusa Chrystusa. Uroczysty wjazd do Jerozolimy i opis męki Pańskiej – dwie Ewangelie odczytywane w dniu dzisiejszym stanowią kanwę naszych rozważań. Przechodzimy od triumfu do porażki, tak jak byśmy byli uczestnikami tamtych wydarzeń.

O ile chętnie wyobrażamy siebie wśród wiwatujących na drodze do Jerozolimy, o tyle trudno odnaleźć się nam pod krzyżem, przy boku Maryi i Jana. Choć to bolesne i trudne, stańmy jednak przy krzyżu z odwagą. Im bardziej świadomie przeżyjemy ogrom męki i śmierci Jezusa, tym bardziej oczywista stanie się Jego bezgraniczna miłość do nas.

Doświadczenie tej prawdy wyzwoli nas z egoizmu, małostkowości, obaw i niczym nie uzasadnionego lęku.

Niech nadchodzący czas będzie dla nas okazją do zanurzenia się w tajemnicę śmierci, która prowadzi do pełni Życia.