Komentarz na IV Niedzielę Zwykłą - 28 stycznia 2018 r.


Ze słyszanego dziś opisu uzdrowienia wynika, że Chrystus nie chce potępienia nikogo, gdyż przyszedł na świat, aby każdego uświęcić i zbawić. Zbawiciel uświęca nas przez swoją naukę i przez swoje czyny.

A Jego nauka, to nie zabawa w słowa. Jego działanie to nie magiczne sztuczki obliczone na poklask ludzki. Wszystko to, co Jezus mówi jest prawdą, gdyż On sam jest najwyższą i jedyną Prawdą.

W dzisiejszej Ewangelii widzimy jak Prawda i Życie zjednoczyły się i zaowocowały poprzez  laskę uzdrowienia i uwolnienia człowieka spod mocy i władzy złego ducha.

Snując refleksję nad dzisiejszą Ewangelią, pomyślmy o tym,że chociaż zły duch działa także i dziś na świecie, to przecież tego świata nie zwycięży, bo panuje nad nim Chrystus, który ma nad nim  moc i władzę. Chrystus Pan, który własnym życiem zapłacił za nas i za grzechy całego świata  okup i dlatego nazywamy Go naszym Odkupicielem. Odpowiedzmy zatem naszemu  Odkupicielowi naszym dobrym życiem i otwartością serca na Ewangelię. A najpełniej dokonuje się to przez nasz czynny udział w Eucharystii.

Ks. dr Michał Dubicki