Komentarz na II Niedzielę Zwykłą - 14 stycznia 2018 r.


Każdy z nas jest wierzący i praktykujący dlatego, że ktoś kiedyś przekazał nam łaskę wiary. Powiedział nam, że Bóg nas kocha, oddał za nas życie  i my także powinniśmy odpowiedzieć na Jego miłość.

Gdybyśmy cofnęli się kilkanaście wieków wstecz, wówczas spotkalibyśmy Św. Jana Chrzciciela i Jezusa z Nazaretu. Św. Jan wskazał swoim uczniom Jezusa jako Mistrza i Zbawiciela.

W naszym życiu potrzeba także byśmy mogli być dla innych takimi jak św. Jan Chrzciciel. Chodzi o to, by nasze świadectwo, przykład życia i żywej wiary przyciągały do Boga. A stanie się tak najpełniej, gdy będziemy sami żyli Chrystusową Ewangelią.

Msza Św., w której uczestniczymy, jest dla nas Bożym Narodzeniem. W niej poprzez Eucharystię rodzi się w naszych sercach Chrystus. Narodzenie się historyczne Pana Jezusa jest ciągle uobecniane we Mszy Św., a przez nią także w naszych sercach.

Ks. dr Michał Dubicki