OŚRODEK WSPARCIA DLA NAJUBOŻSZYCH
OŚRODEK WSPARCIA DLA NAJUBOŻSZYCH
PRZY PARAFII ŚW. ANNY W WILANOWIE

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa

Nasz Ośrodek wspiera Rodziny i Osoby Ubogie od ośmiu lat.

Opieką stałą obejmujemy ponad 120 osób,
w tym:
— rodziny wielodzietne,
— matki samotne,
— osoby i rodziny bezrobotne
— osoby samotne, chore i niepełnosprawne.

Liczba bezdomnych zgłaszających się do naszego Ośrodka waha się w granicach 20–40 osób.
Otrzymują paczki żywnościowe, środki czystościowe i odzież.

Działalność nasza polega głównie na rozdawnictwie osobom potrzebującym:
  artykułów spożywczych,
  środków higieny osobistej,
  chemii gospodarczej,
  odzieży i obuwia,
  artykułów biurowo-szkolnych dla dzieci i uczącej się młodzieży.

Najuboższym chorym realizujemy recepty i kupujemy preparaty witaminowe.

Jesteśmy Organizacją pozarządową – lokalną, nie posiadamy osobowości prawnej, więc nie korzystamy z rządowych środków finansowych i tylko pomoc ludzi dobrej woli pozwala nam na prowadzenie naszej działalności.

POMOC W KAŻDEJ FORMIE JEST DLA NAS
NIEOCENIONA I BARDZO MILE WIDZIANA

W roku 2007 na pomoc dla naszych podopiecznych
wydaliśmy ponad 50 tysięcy złotych,
w tym na lekarstwa 32 tysiące złotych.

W każdą środę w godzinach 16.00–18.00 oczekujemy na
osoby z naszej parafii potrzebujące pomocy i na ofiarodawców.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2009 r. Sprawozdanie z działalności w 2008 r.