BRACTWO ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
BRACTWO ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W PARAFII ŚW. ANNY W WILANOWIE
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa


Inauguracja Adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracyjnej św. Anny
odbyła się podczas uroczystej Mszy św. w piątek, 16 września 2016 r. o godz. 12.00.

Powstałe przy naszej parafii Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu
pełni swoją służbę u stóp Jezusa Chrystusa:

w każdą ŚRODĘ w godz. od 7.30 – 21.00

w każdy CZWARTEK w godz. od 7.30 – 24.00

i w każdy PIĄTEK w godz. od 7.30 – 19.30

Wszystkie osoby, które w naszej parafii zadeklarowały swoje stałe godziny cotygodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu zostały powołane na kandydatów do Bractwa Adoracyjnego.

Głównym celem Bractwa Adoracyjnego jest kult Najświętszego Sakramentu. W ramach tego kultu każdy członek Bractwa trwa na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem przez jedną lub więcej godzin w tygodniu.

Wybrana godzina adoracji jest czasem osobistego spotkania z Chrystusem Eucharystycznym w milczeniu. Obecny Chrystus, przez zespolenie z Nim serc adorujących, odbiera należną mu cześć i chwałę.

Zapisy do Bractwa Adoracyjnego trwają. Lista jest otwarta. Chętnych prosimy o wypełnienie deklaracji i włożenie do skrzynki na stoliku przed kaplicą adoracyjną św. Anny lub w zakrystii. Zgłoszenia można także wysyłać na adres: adoracja.parafiawilanow@gmail.com
W wiadomości e-mail prosimy zawrzeć następujące dane: imię i nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego, rok urodzenia, proponowany dzień tygodnia (np.wtorek) oraz godzina adoracji (np. od 13.00 do 14.00).
Przyjęcie każdego zgłoszenia będzie potwierdzone telefonicznie przez osoby odpowiedzialne.

Moderator Bractwa Adoracyjnego: Ks. Proboszcz Waldemar R. Macko

Za sprawność organizacyjną Bractwa Adoracyjnego odpowiada:
Superior Bractwa: Anna Kozikowska - tel. 609 146 445

Za ciągłość adoracji w poszczególnych dniach/godzinach odpowiadają
Koordynatorzy Bractwa Adoracyjnego:
Koordynator (środy): Joanna Wojtiuk – tel. 609 031 969
Koordynator (czwartki): Anna Trzewik – tel. 512 226 989
Koordynator (piątki): Anna Saczuk – tel. 604 071 068

„Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?” (Mt 26, 40)STATUT BRACTWA ADORACYJNEGO
w parafii św. Anny w Wilanowie16 września 2016 r.
Inauguracja Adoracji Najświętszego Sakramenu w kaplicy adoracyjnej św.Anny. Uroczysta Msza św.
Powołanie do istnienia Bractwa Adoracyjnego w naszej parafii.
fot. Krzysztof Kanabus
 


Inauguracja Adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracyjnej św. Anny odbyła się podczas uroczystej Mszy św.
w piątek, 16 września 2016 r. o godz. 12.00.


W darach ofiarnych zostały zaniesione na ołtarz m.in. dokumenty tworzącego się Bractwa Adoracyjnego (BA) przedstawiające jego tożsamość (wszystkie wypełnione deklaracje, listy, zgłoszenia, dyplomy powołania na kandydata do Bractwa i in.) oraz narzędzia jego funkcjonowania (grafik, statut Bractwa itp.). W darach złożona została także nowa, zakupiona przez naszego ks. Proboszcza, monstrancja – tron dla Jezusa Chrystusa, Który od tej pory spogląda na nas z tego wywyższenia w czasie adoracji.

Po modlitwie po Komunii świętej, ksiądz Proboszcz Waldemar R. Macko powołał Annę Kozikowską na Superiora Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu, a Ewę Kolasińską i Annę Trzewik na Koordynatorów Bractwa.

Ks. Proboszcz modlił się za nasze siostry i udzielił im specjalnego błogosławieństwa jako osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie Bractwa i ciągłość adoracji Najświętszego Sakramentu.

Wszystkie osoby, które w naszej parafii zadeklarowały swoje stałe godziny cotygodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu zostały powołane na kandydatów do Bractwa Adoracyjnego. Każda osoba otrzymała błogosławieństwo oraz imienne powołanie z rąk ks. Proboszcza.Tak narodziło się Bractwo Adoracyjne przy parafii św. Anny w Wilanowie, które pełni swoją służbę u stóp Jezusa Chrystusa, aktualnie: w każdy czwartek w godz. od 7.30–24.00 i w każdy piątek w godz. od 7.30–19.30 w kaplicy adoracyjnej św. Anny. W miarę przybywania kolejnych chętnych osób zostaną rozszerzone zarówno godziny jak i dni adoracji. Od nas zależy, czy adoracja będzie wieczysta.

Powstałe Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu jest kontemplacyjno-apostolską wspólnotą uczniów Chrystusa, których przenika i łączy troska o zbawienie nie tylko własne, ale przede wszystkim swojego najbliższego środowiska, parafii, Ojczyzny i całego świata.

Módlmy się o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Pani Marianny Gąsiorek, która zechciała przyjechać do naszego kościoła, by towarzyszyć nam w tej szczególnej uroczystości, a wcześniej podzielić się z nami swoim 30-letnim doświadczeniem regularnej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, dając nam impuls do naszych własnych działań.

Módlmy się za wszystkie Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu na świecie, w tym to – w naszej parafii – aby jego członkowie żyli pełnią łaski uświęcającej, by radość Boża rozkwitała w ich sercach, a świadectwo życia pociągało innych do uwielbienia Boga i pragnienia oddania Mu czci i chwały w cichej adoracji.

Wszystkim, którzy już zasilili szeregi naszego Bractwa gratulujemy i życzymy jak najlepszej więzi z Jezusem Chrystusem – Chlebem dającym życie wieczne.

Oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy, chcą poświęcić Jezusowi Chrystusowi swój czas na modlitwie uwielbienia w wybranym przez siebie dniu i godzinie.

Wybrana godzina adoracji jest czasem osobistego spotkania z Chrystusem Eucharystycznym w milczeniu. Dzięki temu, że Bractwo adoruje i czuwa przy Jezusie Chrystusie, inni parafianie (i nie tylko parafianie) mogą przyjść do Jezusa w czasie trwania adoracji.

Zachęcamy do ofiarowania Jezusowi w darze jednej godziny spotkania w tygodniu.

Tu czeka na ciebie Jezus Chrystus. On chce obdarzyć cię Miłością i Pokojem. Jeśli... chcesz.

Anna Kozikowska
Superior Bractwa