DUSZPASTERZE I SIOSTRY


Ks. prałat dr Waldemar Robert Macko (Proboszcz).

Urodził się 30 września 1964 roku w Warszawie. W 1983 roku, po ukończeniu V Liceum Ogólnokształcącego im. księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, w dniu 20 maja 1989 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kardynała Józefa Glempa. W czerwcu tego samego roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Ojrzanowie, gdzie pełnił obowiązki wikariusza do 1991 roku. W tym czasie kontynuował studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, uzyskując w dniu 10 czerwca 1991 roku licencjat z teologii duchowości. W tym samym roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Zygmunta w Słomczynie.
W roku 1993 rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu teologii duchowości na Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu „Angelicum" w Rzymie. Równocześnie, w roku akademickim 1994-1995, uczestniczył w wykładach "Formazione permanente dei Presbiteri", w ramach Instytutu "Sacrum Ministerium" przy Kongregacji "Pro Clericis".
W dniu 26 czerwca 1996 roku uzyskał tytuł doktora teologii w zakresie teologii duchowości.
Po powrocie do kraju, 1 sierpnia 1996 roku został mianowany kapelanem Prymasa Polski i administratorem domu arcybiskupów warszawskich.
W latach 1999 - 2007 prowadził zajęcia zlecone z teologii duchowości dla słuchaczy IV roku teologii środków społecznego przekazu na Wydziale Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2000 - 2012 pełnił posługę duszpasterza prawników Archidiecezji Warszawskiej.
1 sierpnia 2001 roku został zwolniony z funkcji kapelana Księdza Prymasa i mianowany kierownikiem Sekretariatu Prymasa Polski.
Odznaczony przez papieża Jana Pawła II godnością kapelana Jego Świątobliwości
w dniu 31 marca 2005 roku.
W dniu 10 czerwca 2006 roku został przyjęty do grona członków Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, Zwierzchnictwa Polskiego.
1 lipca 2007 roku został mianowany proboszczem parafii p.w. św. Anny w Wilanowie.

W parafii opiekuje się grupami:

Akcja Katolicka
Koła Żywego Różańca

 

Ks. Michał Dubicki (Wikariusz).

Urodził się 20 września 1973 r. w Warszawie.
Parafia rodzinna: Św. Wawrzyńca na Woli.
Przed Seminarium związany był z Ruchem Światło-Życie i Odnową w Duchu Świętym.
Ukończył studia z tytułem mgr teologii w zakresie biblistyki (Stary Testament),
święcenia kapłańskie przyjął z rąk ś.p. Ks.Prymasa Józefa Kardynała Glempa, 30 maja 1998.
Doktoryzował się w zakresie Starego Testamentu pod kierunkiem
Śp. ks. prof. dr hab. Ryszarda Rumianka.
Jako wikariusz pracował w parafiach:
Magdalenka (1998 - 2001), Łomianki (2001 - 2004), Lipków (2004 - 2007),
Warszawa par. Św.Jana Kantego(1997-2012).

W parafii opiekuje się grupami:

Ministranci i lektorzy
Rodziny Nazaretańskie
Lectio Divina
Domowy Kościół
powstająca Wspólnota Młodzieżowa

 

 

Ks. Tomasz Lis (Wikariusz).

Urodził się 2 września 1973 roku w Lublinie.
Parafia rodzinna: Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu w Lublinie (parafia prowadzona przez kapucynów).
W latach 1992-1997 studiował na Politechnice Lubelskiej. Ukończył studia z tytułem mgr inżyniera.
Do seminarium warszawskiego wstąpił w 2007 roku, święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ks. Kazimierza Kardynała Nycza, 25 maja 2013 roku.
Po święceniach pierwszą parafią, w której posługiwał, jako wikariusz, była parafia Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach (2013-2017).W parafii opiekuje się grupami:

Odnowa w Duchu Świętym
kandydaci do Bierzmowania
Legion Maryi

 


Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek (Rezydent)

Urodził się 27 września 1981 roku w Warszawie. Pochodzi z parafii Ofiarowania Pańskiego na Ursynowie. W 2007 roku ukończył seminarium warszawskie i 27.05.2007 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Kazimierza kardynała Nycza. Po święceniach pracował 2 lata w par. św. Franciszka z Asyżu na Okęciu. W latach 2009-2015 odbył studia z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Od 2015 roku rezydent w parafii św. Anny w Wilanowie i wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym oraz w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym.

 S. Maria Krystyna

(Jadwiga Bezak),
w Zgromadzeniu od 1965 r. Profesję wieczystą złożyła w 1973 r.
W parafii pracuje od 2010 r., jako katechetka w Międzynarodowej Szkole Europejskiej.

 

S. Maria Noemi

(Joanna Anetta Wieliczko),
w Zgromadzeniu od 1988 r. Profesję wieczystą złożyła w 1996 r.
W parafii pracuje od 2011 r.
Obecnie uczy jako katechetka w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego.


S. Maria Regina

(Renata Wiedro),
w Zgromadzeniu od 2003 r. Profesję wieczystą złożyła w 2011 r.
W parafii pracuje od 2005 r., jako katechetka
w Międzynarodowej Szkole Europejskiej.


S. Maria Kinga

(Anna Otremba),
w Zgromadzeniu od 1998 r. Profesję wieczystą złożyła w 2006 r.
W parafii pracuje od 2011 r., jako katechetka w Szkole Podstawowej nr 261
im. Stanisława Kostki Potockiego.

 

S. Maria Joanna

(Laura Duchnowska),
w Zgromadzeniu od 2001 r. Profesję wieczystą złożyła w 2009 r.
W parafii pracuje od 2012 r.
Aktualnie uczy jako katechetka w Szkole Podstawowej nr 261
im. Stanisława Kostki Potockiego.