Podziękowanie dla naszych kapłanów


W Wielki Czwartek Kościół uroczyście obchodzi pamiątkę ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. W tym dniu wspólnota parafialna parafii św. Anny w Wilanowie modlitwą i treścią życzeń wyraża głęboką wdzięczność za codzienny trud niełatwej duszpasterskiej pracy.

Kapłaństwo jest darem dla Kościoła, a my, wierni, z tego daru korzystamy obficie od pierwszych dni naszego życia - po kres naszej ziemskiej wędrówki – poprzez sakramenty, jakich nam udzielają kapłani ofiarując przy tym własne siły, czas, talent i serce.

Dziękujemy za obecność w naszym życiu w chwilach dobrych i złych, dziękujemy za Wasz trud w wypełnianiu kapłańskiej posługi, pomimo - jakże często – zmęczenia czy choroby.

„Szczęśliwy naród, który ma kapłanów, ołtarze, kościoły…, który jest mocny ofiarą ich życia, ich darem czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i bezinteresownej miłości.” – mówią słowa poety. Tak jesteśmy szczęśliwi. A Wielki Czwartek jest właśnie takim dniem, kiedy my parafianie możemy bardzo uroczyście wyrazić naszą wdzięczność, serdeczność i zapewnić, że możecie na nas liczyć.

Jesteśmy świadkami brutalnej wrogości wobec Kościoła i wobec duchowieństwa. Dlatego zapewniamy Was, Drodzy Kapłani, o naszej modlitwie, o Waszej obecności w naszych sercach i wsparciu w każdych okolicznościach.

Życzymy, aby Wasza gorliwa praca i ofiarna posługa spotykała się ze zrozumieniem, aby przynosiła dobre owoce i obfite plony.

Ad multos plurimos annos!

Wspólnota Parafialna parafii św. Anny w Wilanowie

Obrazki z modlitwą w intencji Księży posługujących w par. św. Anny i w intencji Biskupów Archidiecezji Warszawskiej wyłożone będą w Wielki Czwartek na stoliku z prasą katolicką.