Zaproszenia 2019


W 2018 roku na konto Fundacji z tego tytułu wpłynęło 17698,23 PLN.

Nasza Fundacja poza działalnością charytatywną zajmuje się utrzymaniem zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie naszej parafii. Wszystkim, którzy przekazali 1% podatku składamy serdeczne Bóg zapłać.