Kurs przedmałżeński dla narzeczonych "Radość i Nadzieja"


Zapraszamy na kurs przedmałżeński dla narzeczonych prowadzony metodą warsztatową w małej grupie wg Programu „Radość i Nadzieja”.

Informacje o kursie dla narzeczonych:

 • - Kurs prowadzony w naszej parafii składa się z dziewięciu spotkań,
 • - Spotkania będą się odbywać we wtorki od godz. 19.00, począwszy od 20.11.2018 r.,
 • - Każde spotkanie będzie trwało 3 godziny,
 • - Miejscem spotkań będzie Salonik Wilanowski w parafii pw. św. Anny w Wilanowie,
 • - Zgłoszenia na kurs oraz pytania dotyczące kursu należy kierować na adres mailowy: narzeczeni.wilanow@gmail.com

Ważne informacje!

 • - Narzeczeni mogą uczestniczyć w kursie WYŁĄCZNIE po wcześniejszym zgłoszeniu i wniesieniu opłaty za materiały w wysokości 50 zł/komplet,
 • - Nie przyjmujemy zgłoszeń pojedynczych osób, ponieważ warsztaty przewidziane są dla par narzeczonych,
 • - Przed pierwszym spotkaniem poprosimy o wykonanie zadania przygotowującego do pierwszego warsztatu,
 • - Do ukończenia kursu niezbędne jest 100% OBECNOŚCI obojga Narzeczonych,
 • - W ramach kursu NIE są przewidziane spotkania w Poradni Rodzinnej, dlatego należy umówić się na nie dodatkowo.

 

Prowadzący:

 • - Kapłan z parafii
 • - Elżbieta i Mirosław Wrotek
 • - Anna i Adam Jabłońscy