Akademia Przyszłości


Rusza kolejna edycja programu wolontariackiego Akademia Przyszłości, który realizowany jest we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 169 na Wilanowie (Uprawna 9/17).

Program swoim zasięgiem obejmuje cały Wilanów, natomiast większość dzieci pochodzi z rejonu Zawad. Wolontariusze Akademii Przyszłości przez cały rok regularnie spotykają się z dzieckiem borykającym się ze specyficznymi problemami – od problemów w nauce i kłopotów w relacjach z rówieśnikami, przez trudne sytuacje rodzinne, aż po zagrożenie wykluczeniem społecznym. Zwykle są to dzieci nie wierzące w swoje możliwości i mające problemy z odnalezieniem się w szkolnej rzeczywistości. Poprzez spotkania wolontariusz staje się dla podopiecznego przyjacielem i mentorem.

Wolontariusze zostają przeszkoleni z metod tutoringu oraz Systemu Motywatorów Zmiany, a następnie w okresie od października do czerwca raz w tygodniu spotykają się z jednym dzieckiem. SuperW uczy dziecko wygrywać, wzmacnia jego mocne strony i próbuje przeprowadzić od porażki w szkole, do sukcesu w życiu.

Do programu można się zgłaszać na www.SuperW.pl - przy czym należy zaznaczyć, aby aplikować do kolegium w SP169 na Wilanowie (Akademia Przyszłości). Zgłaszać się można również do wolontariatu w Szlachetnej Paczce (Okręg Wilanów).