Komentarz na XIV Niedzielę Zwykłą - 08 lipca 2018 roku


Reakcja mieszkańców Nazaretu nie jest jedynie objawem zazdrości okazywanej komuś, kogo dobrze znali. Chodzi tu o coś więcej.

Przypomnijmy, wcześniej Jezus został poproszony o odczytanie fragmentu z księgi proroka Izajasza i o komentarz do odczytanego słowa. To właśnie ten komentarz spowodował ostrą reakcję słuchaczy. Może ktoś ze zgromadzonych powiedział: jak on może mówić, że jest Mesjaszem, przecież go znamy! Syn cieśli ma być pomazańcem Pańskim, zapowiedzianym przez proroków i wyczekiwanym przez pokolenia?

Nie dziwmy się. Reakcja ta była odrzuceniem prawdy, że Bóg stał się człowiekiem. Ona bowiem wykracza poza zdolność ludzkiego rozumowania. Przy tej okazji warto po raz kolejny zapytać siebie samych: czy ja wierzę, tak do końca, w Bóstwo i człowieczeństwo Jezusa? Odpowiedź na to pytanie jest ważna, a nawet bardzo ważna, ponieważ uzdalnia nas do przyjęcia uzdrawiającej, zbawczej łaski Chrystusa - Boga, który dla nas stał się człowiekiem.

Ks. dr Waldemar Macko