05.06.2018 roku - Chór "Sanctae Annae" śpiewa w kadedrze lwowskiej - fot. Elżbieta Wrotek