Komentarz na X Niedzielę Zwykłą - 10 czerwca 2018 roku


„Gdzie jesteś?” pyta dzisiaj Adama Pan Bóg. Jaka jest odpowiedź Adama? „… przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”. To wciąż powtarzający się dramat relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Dramat człowieka, który ukrywa się przed Bogiem, ucieka od Niego, nie wierzy Jego miłości, nie potrafi Mu do końca zaufać. I z drugiej strony ogromna cierpliwość i miłość Boga, który nie rezygnuje z człowieka i wciąż go szuka, i próbuje przekonać o swojej miłości do niego.

Pan Bóg pyta Adama, ale pyta i nas...

Jaka jest nasza odpowiedź? Jak nasze codzienne decyzje, wybory, postawy odpowiadają na pytanie Boga „Gdzie jesteś”, w domyśle „moje umiłowane dziecko”?

ks. Tomasz Lis