PRZYGOTOWANIA DO ZAWARCIA
ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
W PARAFII PW. ŚW. ANNY W WILANOWIE

1. Uzgodnienie terminu ślubu w kancelarii parafialnej.

2. Spisanie protokołu przedślubnego w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.

3. Wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych w parafiach obydwojga narzeczonych (na podstawie skierowań wystawionych w parafii spisującej protokół).

4. Dostarczenie do parafii św. Anny w Wilanowie licencji wystawionej przez parafię, gdzie spisano protokół przedślubny (dotyczy osób spisujących protokół w innej parafii).

5. Spisanie aktu małżeństwa w parafii św. Anny w Wilanowie (na 3 tygodnie przed planowanym ślubem).

Dokumenty do skompletowania:

▪ Do spisania protokołu (punkt 2):

 

▪ Do spisania aktu małżeństwa (punkt 5):

(Prosimy o zwrócenie uwagi czy dane personalne w akcie urodzenia z USC/dowodzie osobistym są identyczne z danymi na świadectwie chrztu. Jeśli nie, to prosimy o podjęcie stosownych kroków w parafii chrztu w celu ich uzgodnienia).

 

PORADNIA RODZINNA

Zaprasza osoby z parafii św. Anny w Wilanowie oraz pary biorące ślub w naszej parafii. Obecnie poradnia jest nieczynna.