16 maja 2017 r.
Msza św. i nabożeństwo majowe przy krzyżu na Zawadach
fot.
Bogdan Drabik

http://wydarzenia.parafiawilanow.pl/#!album-209