30 kwietnia - 3 maja 2017 r.
Wycieczka ministrantów i wolontariuszy Zespołu Pomocy Najuboższym, Wigry Ostra Brama
fot.
Bogdan Drabik

http://wydarzenia.parafiawilanow.pl/#!album-208