13 kwietnia 2017 r.
Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej
fot.
Bogdan Drabik

http://wydarzenia.parafiawilanow.pl/#!album-197