16 września 2016 r.
Inauguracja Adoracji Najświętszego Sakramenu w kaplicy adoracyjnej św.Anny. Uroczysta Msza św., powołanie do istnienia Bractwa Adoracyjnego przy naszej parafii.
fot.
Krzysztof Kanabus

http://wydarzenia.parafiawilanow.pl/#!album-190