11 września 2016 r.
Pierwszy dzień Wizytacji Kanonicznej przeprowadzonej przez Jego Ekscelencję Ks. Bp. Piotra Jareckiego. Msza św., procesja i modlitwa na cmentarzu.
fot.
Bogdan Drabik

http://wydarzenia.parafiawilanow.pl/#!album-191