26 czerwca 2016 r.
Promocja ministrantów
fot.
Bogdan Drabik

http://wydarzenia.parafiawilanow.pl/#!album-185