23 czerwca 2016 r.
Nabożeństwo czerwcowe przy krzyżu na Powsinku i grill rodzinny
fot.
Bogdan Drabik

http://wydarzenia.parafiawilanow.pl/#!album-184