19 czerwca 2016 r.
Msza św. z okazji 320. rocznicy śmierci króla Jana III
fot.
Bogdan Drabik

http://wydarzenia.parafiawilanow.pl/#!album-183