12 czerwca 2016 r.
IX Piknik Rodzinny
fot.
Bogdan Drabik

http://wydarzenia.parafiawilanow.pl/#!album-182