18 maja 2016 r.
Msza św. i nabożeństwo majowe przy krzyżu naprzeciw drogi pałacowej
fot.
Bogdan Drabik

http://wydarzenia.parafiawilanow.pl/#!album-178