12 września 2015 r.
332. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej. Msza św. pod przewodnictwem ks. infułata Jana Miazka
fot. Bogdan Drabik


http://wydarzenia.parafiawilanow.pl/#!album-166