2 kwietnia 2015 r.
Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej
fot. Bogdan Drabik


http://wydarzenia.parafiawilanow.pl/#!album-152