23 marca 2014 r.
Wniesienie do kościoła św. Anny relikwii bł. Stanisława Papczyńskiego
fot. Andrzej Chomczyk.

http://wydarzenia.parafiawilanow.pl/#!album-126