Listopad-grudzień 2011 r.
Renowacja posadzki w krypcie cmentarnej Potockich.
fot. Rajmund Gazda

http://galeria.fundacja-wilanow.pl/#0